Define your top navigation in Apperance > Menus
0 Comments
16/09/2016 23:43

Test vida za raspoznavanje boja se sastoji od 15 kartica, od kojih svaka sadrži određeni broj. Da bi ste uspješno riješili test, morate prepoznati točan broj na kartici.

Sjedite tako da se zaslon računala nalazi na istoj udaljenosti od vaših očiju kao i kada…

Saznajte više